Tell a Friend
captcha

 
x


تعریف واژن / بیماریها و عملهای روی واژن از قبیل (تنگ کردن واژن- ترمیم واژن)

ترمیم واژن - تعریف واژن:واژن یک لوله عظلانی قابل ارتجاع است که گردن رحم را به دستگاه تناسبی خارجی متصل می کند . واژن در لگن و دذر ناحیه قدام رکتوم ( روده بزرگ ) و خلف مثانه قرار دارد . و دارای 7.5 ثانتی متر طول ( 3 اینچ ) و کمتر از 2.5 سانتی متر ( یک اینچ قطر دارد .

بافتی بسیار مقاوم است و قدرت آن در طی روابط جنسی و زایمان چندین برابر می شود . سطح داخلی واژن چین خورده است که باعث می شود این بافت قابلیت ارتجاعی بیشتری داشته باشد . لایه داخلی واژن از بافت غیر کراتینه سنگفرشی مطبغ تشکیل شده است .

None keratinized stratified squamous 

Image result for ‫واژن‬‎

این بافت ، بافت های زیرین را محافظت ، ترشحات آبکی که توسط اپیتلیون واژن ترشح میشود . واژن را نرم می کند و ph اسیدی دارد . برای آنکه از رشد باکتری ها و قارچ ها جلوگیری کند . همچنین PH اسیدی واژن باعث یک محیط نامناسب برای اسپرم میشود . که به این دلیل در مایع سمن آقایان یک ماده قلیایی ترشح میشود که PH اسیدی واژن را خنثی می کند تا اسپرم بتواند مدت بیشتری در واژن زنده بماند .

قسمت عمقی اپیتلیوم واژن لامینا پروپریا است که یک لایه connective Tissue بافت بینا بینی است که از فیبرهای قابل ارتجاع تشکیل شده است . که باعث مقاومت واژن می شود . یک لایه بافت عضله صاف نیز زیر لامینا پروپریا است . که به واژن اجازه می دهد در طی نزدیکی و زایمان انقباض و انبساط پیدا کند . در اطراف عضله ای صاف لایه ای با نام تونیکا اکسترنا قرار دارد . که یک لایه بافت بینابینی نامنظم متراکم است که باعث محافظت از دیواره خارجی واژن می شود .

در طی مقاربت اسپرم از واژن به رحم و لوله های فالوپ حرکت می کند . قابلیت ارتجاعی واژن به آن اجازه می دهد که مقاومت اش از جهت طولی و قطر چندین برابر در طی نزدیکی و زایمان گردد . 

تنگ کردن واژن - ترمیم واژن - درد هنگام نزدیکی